Tag Archives: laser

แชร์ประสบการณ์กำจัดขน Bikini Laser กับ Apex กันดีกว่าค่ะะะะ

ไม่อ้อมค้อมนะคะ สืบเนื่องจากทวิตเก่าเฟินที่เล่าเรื่อง Brazilian Wax ไว้ 😂😂 ทาง Apex ก็ติดต่อมาให้เราไปทำ Laser เย่!!! ก้าวไกลไปอีกขั้นในวงการกำจัดขน ทาง Apex ให้เลือกค่ะว่าจะทำส่วนไหน เพราะทางร้านทำได้หมด รักแร้ แขน ขา หนวด (อันนี้ผู้ชายทำกันเยอะ) แต่สำหรับชะนีที่มีใจรักในการใส่บิกินี่และไม่ชอบมีสาหร่ายอย่างเฟิน เฟินเลือกทำบริเวณร่มผ้าค่ะ 😂😂